5 tips om je visie om te zetten in beweging

Een visie hebben is één. Deze zó inzetten dat hij de organisatie in beweging brengt, is iets anders. Dat vraagt om een doordachte aanpak voor het meenemen van medewerkers in je verhaal. Werken met visualisaties helpt daarbij.

Van zenden naar luisteren en in gesprek gaan: 5 stappen die je helpen bij employee engagement en het creëren van beweging.

 

1. Maak van je visie een verhaal

Je hebt een ambitieus beeld van wat je organisatie wil betekenen. Voor je klanten, je medewerkers, de maatschappij. Wil je met je boodschap echt harten winnen, dan zul je er een aantrekkelijk verhaal van moeten maken, liefst op 1 A4-tje. Vanaf het eerste moment worden klanten en medewerkers gegrepen door de energie die erin ligt; ze willen niet anders willen dan er achteraan gaan. Een ijzersterkte is natuurlijk deze van Coolblue.
En waarom zou je je medewerkers en klanten van het begin af aan niet betrekken bij je toekomstvisie? Dat is niet alleen leuk, het zorgt ook voor originele invalshoeken, verbinding en betrokkenheid van scratch af aan.

 

2. Met beelden creëer je een gezamenlijke taal

Of het nu gaat om een foto of een tekening: met beeld spreek je andere delen van de hersenen aan, die emotie en creativiteit koppelen aan je verhaal. En dat is belangrijk om mensen in beweging te krijgen, zowel in denken als in doen. Koppel dus beelden aan je verhaal. Waar woorden voor iedereen een specifieke lading hebben, bieden visualisaties veel meer ruimte voor reflectie en uitwisseling van ideeën. Met visualiseren creëer je een ‘common language’, die ervoor zorgt dat iedereen binnen de organisatie mee kan praten, van directie tot productiemedewerker en van Enschede tot Delhi.

 

3. Zet managers in de rol van facilitator

Wat je met de organisatiebrede dialoog vooral wilt bereiken is een gedeelde mindset die – mits voldoende uitnodigend en inspirerend – als vanzelf leidt tot verandering van onderaf. Breng je boodschap dus tot leven via allerlei kanalen en middelen. Laat medewerkers niet alleen luisteren, maar nodig ze uit om na te denken over je verhaal, daartoe gestimuleerd door hun eigen leidinggevende. Wat betekent deze visie of ambitie nu voor voor mij, voor jou, voor ons? Een organisatiebrede dialoog op gang brengen: je zult verstelt staan van de denkkracht en de beweging die dat oplevert! Niet elke manager zal dit gesprek van nature kunnen faciliteren, daar zul je handvatten en tools voor aan moeten reiken. Door leidinggevenden de verantwoordelijkheid te geven voor het bespreken van de visie met hun eigen medewerkers, creëer je direct de mogelijkheid voor het formuleren van acties binnen het team die bijdragen aan het grote geheel.

 

4. Start met the bigger picture en zoom in

Gedeelde werkelijkheidIedereen ervaart de wereld anders, vanuit zijn eigen rol of positie in de organisatie. Het helpt om medewerkers een beeld te geven van ‘the bigger picture’ waarin ze de samenhang zien van alles wat er binnen en buiten je organisatie gebeurt: de markt, de invloeden van buiten, lopende projecten, je klanten en producten, je doelstellingen, etc. Nodig iedereen uit om over die wereld in gesprek te gaan, er is geen goed of fout. Wanneer je de discussie over de toekomst start met het uitwisselen van die beelden, dan heb je een gesprek! Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk binnen je organisatie, terwijl het eigenlijk zo leuk en tegelijkertijd waardevol is…
Elke volgende ronde kun je dieper inzoomen op specifieke thema’s, uiteindelijk leidend tot concrete acties op individueel of teamniveau. Elke dag een beetje beter, vanuit een gedeelde mindset. Op deze manier creëer je denkkracht en hou je je ambities voortdurend op de agenda van alle teams binnen je organisatie.

 

5. Houd het vuur brandend

Het is een dooddoener, maar daarom niet minder waar: de wereld binnen en buiten verandert voortdurend. Pas ook je verhaal daarop aan. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van realiteitszin. Het houdt de discussie over de toekomst en hoe daar te komen relevant. Stop dus niet na de eerste ronde gesprekken over je toekomst, maar blijf praten, in welke vorm dan ook. Betrek ook de buitenwereld (klanten, leveranciers, etc) bij het ontwikkelen en actueel houden van je verhaal. Verbindt binnen en buiten, medewerkers en management, strategie en uitvoering, vandaag en overmorgen met elkaar. Op een manier die mensen raakt en leidt tot beleving: ook daarbij kan visualiseren helpen.

 

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Van directies wordt verwacht dat ze een toekomstvisie en ambitie hebben. Maar niemand verwacht dat de acties om daar te komen per decreet worden voorgeschreven. Het is veel leuker en krachtiger om samen vorm te geven aan verandering. Vanuit een gezamenlijke mindset, denkkracht en voldoende ruimte voor teams om zelf de juiste stappen te nemen.

Want als alle medewerkers op eigen kracht in dezelfde richting bewegen krijg je pas echt snelheid!

 

Je visie wordt een verhaal
Het verhaal wordt een beeld
Het beeld leidt tot een gesprek
Het gesprek leidt tot beweging

Beweging leidt tot resultaat!

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen is prettig:
FACEBOOK
FACEBOOK
LINKEDIN
GOOGLE
http://prettigommeetewerken.nl/2016/11/02/5-tips-om-je-visie-om-te-zetten-in-beweging/
TWITTER

Geef een reactie