3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Deel 2: purpose-denken.

Een steeds grotere weerstand tegen administratie en controle, de roep om een duidelijke ‘purpose’ en een nieuwe generatie medewerkers die niets heeft met hiërarchie en harkjes. Drie redenen voor organisaties om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Gisteren: de komst van de netwerkgeneratie Z. Vandaag: Purpose denken – ‘Betekenis geven aan de toekomst’ als driver voor verandering.

Veranderkundige Otto Scharmer betoogt in zijn Theory U dat we moeten stoppen met ‘downloaden’ uit het verleden. Immers: als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. We zouden daarom, kort samengevat, de blik veel meer richten op de toekomst, en met dat beeld voor ogen bedenken wat we vandaag anders moeten doen om morgen daar te komen. ‘

Het eerste deel van Scharmers theorie bestaat uit afstand nemen en reflecteren op het heden en verleden. Daardoor ontstaat er meer ruimte om opnieuw waar te nemen en oog te krijgen voor de best mogelijke toekomst die voor je ligt. Een eerlijke reflectie op ‘wat er gaande is in de organisatie’ vraagt dat je goed luistert naar elkaar en probeert ook vanuit het perspectief van de ander naar een situatie te kijken. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en een goede voedingsbodem om de toekomst voor te stellen. Door die toekomst vervolgens, met een ‘wit vel papier’ op tafel, samen vorm te geven, ontstaat inspiratie, creativiteit en motivatie.

 

Return on involvement

Wat betreft het toekomstbeeld van organisaties worden de aankomende generaties medewerkers gedreven door iets dat verder gaat dan marktleiderschap of shareholder value. Ze eisen niet alleen dat bedrijven zich fatsoenlijk gedragen, ze verwachten ook dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de wereld. ‘Do no harm’ is niet meer voldoende; ‘do good’ wordt een harde eis, aldus Ahlers en Boender in hun boek ‘Generatie Z’. Het denken vanuit ‘return on investment’, maakt plaats voor ‘return on involvement’.’ De vraag wat de purpose van de organisatie is, wordt tijdens het sollicitatiegesprek steeds vaker gesteld.

De vraag wat de purpose van de organisatie is, wordt tijdens het sollicitatiegesprek steeds vaker gesteld.

En dus stellen steeds meer organisaties zichzelf deze vraag ook. Geld verdienen is belangrijk voor de continuïteit van je organisatie, maar het is volgens een purpose-gedreven organisatie niet de reden waarom je bestaat. Zo’n organisatie is zich bewust van de maatschappelijke impact die het heeft en gebruikt deze impact om een verschil te maken in die maatschappij. Kijk naar Tesla, Coolblue of Buurtzorg, die echte game changers zijn als het gaat om succesvol ondernemen vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook een organisatie als Unilever wordt al jaren geleid door een CEO wiens purpose tot in de haarvaten van het bedrijf te voelen is. Een krachtig en relevant doel verbindt en inspireert medewerkers en maakt hen trots. Een doel dat zo wezenlijk is, dat je er s’morgens graag voor je bed uit springt, dat je werk zin, energie en richting geeft.

Organisaties met een duidelijke purpose zullen veruit favoriet zijn bij de nieuwe generatie medewerkers. Maar ook voor huidige generaties medewerkers is het een krachtige magneet die zorgt voor betrokkenheid en focus. Een collectief gevoel van ‘de juiste richting’ zorgt voor een sterke gedrevenheid en daadkracht om samen de toekomst waar te maken.

 

Dit is deel 2 in een drieluik over ‘Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement.’
Zie ook
deel 1: de komst van netwerkgeneratie Z.
Morgen deel 3: De Roep om meer regelruimte

 

 

Delen is prettig:
FACEBOOK
FACEBOOK
LINKEDIN
GOOGLE
http://prettigommeetewerken.nl/2018/03/14/3-redenen-om-nu-werk-te-maken-van-organisatie-engagement-deel-2-purpose-denken/
TWITTER