Anders veranderen: Beelddialoog als modern veranderinstrument

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun medewerkers – al dan niet op projectbasis – nauwer te betrekken bij het vinden van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. Om vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld, met elkaar na te denken over wat er nodig is om de toekomst te realiseren, waarbij iedereen een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid heeft. De Beelddialoog kan een waardevol instrument zijn om medewerkers binnen organisaties te verbinden met die toekomst en met elkaar. Van Employee Engagement naar Organisatie Engagement.

Op de toekomst gerichte organisaties werken aan een lerende netwerkomgeving, waarin medewerkers de ruimte krijgen en vanuit een duidelijk toekomstbeeld de ruimte pakken voor hun eigen acties en ideeën. Managers zijn niet langer doorgeefluik van informatie en instructies, maar facilitators van een nieuwe manier van samenwerken en communiceren. In een cultuur waar ruimte is voor verschillen en waar diverse generaties – van Babyboomers tot Generatie Z – elkaar vinden.

 

Geen employee-engagement, maar organisatie-engagement

De Beelddialoog is een engagementprogramma dat gebaseerd is op het creëren van dialoog op basis van een gemeenschappelijke taal, met een concreet en aantrekkelijk toekomstbeeld voor ogen, dat leidt tot vernieuwing en co-creatie in kleine groepen.

De methode gaat uit van organisatie-engagement in plaats van employee-engagement. Omdat voor het succes van een organisatie de betrokkenheid van de directie bij de ideeën van medewerkers net zo belangrijk is als betrokkenheid van de medewerkers bij de strategie van de directie. Samen vormgeven aan de toekomst, ieder vanuit zijn eigen rol en functie binnen de organisatie, is in deze methodiek de sleutel voor succes. We spreken dus niet langer over ‘zenden, overtuigen, uitrollen of implementeren’ (termen die eenrichtingsverkeer impliceren) maar van dialoog en co-creatie.

In vier fases werken leidinggevenden en medewerkers samen aan de toekomst: ze visualiseren hun huidige wereld en de toekomst (via de universele taal van het beeld) en het verhaal dat daarbij hoort. Vervolgens gaan zij, met dit beeld letterlijk voor ogen, in kleinere groepen een geleide dialoog aan over wat zij zien en ervaren, ieder vanuit zijn eigen rol en gezichtspunt. Gesprekken over doelen en ambities en wat dat voor de organisatie, hun team en henzelf betekent. Tenslotte worden de ideeën, verbeteringen en acties geprioriteerd, gepland en vervolgens uitgevoerd. Wie denkt dat dit leidt tot oneindig gepraat heeft het mis: de Beelddialoog leidt juist tot energie, waardevolle ideeën en: actie!

 

Gedeeld toekomstbeeld is de magneet voor verandering

Tijdens een traject met de Beelddialoog bij een grote Europese organisatie blijkt dat medewerkers, een jaar na het begin van de dialoog, de visie en strategie van het bedrijf nog steeds kunnen reproduceren. Voor interne communicatie is de Beelddialoog de kapstok om het doel en de weg er naartoe voortdurend op de agenda te houden. De Beelddialoog wordt daarnaast ook gebruikt om de OR, klanten en partners mee te nemen in de toekomstvisie van het bedrijf. Het inspireert medewerkers zelfs om buiten werktijd samen te werken aan nieuwe ideeën en innovaties (hoe groot of klein ook).

Zo blijkt weer dat we beelden en verhalen veel beter onthouden dan al die betekenisloze cijfers, scorecards en powerpointpresentaties. Maar het belangrijkste dat een dialoog op basis van beelden biedt, is de verbinding die ontstaat tussen mensen, waardoor zij elkaar ook in het dagelijks werk beter gaan begrijpen. Ongeacht hun hun leeftijd of positie in de organisatie. Een gedeeld en concreet gevisualiseerd toekomstbeeld is de magneet waar medewerkers naartoe worden getrokken, zeker wanneer zij de ruimte krijgen om zelf de route te bepalen.

Niet alleen wordt met de Beelddialoog de kloof tussen generaties overbrugd, ook de top en medewerkers ‘op de vloer’ ervaren met deze methodiek dat iedereen vanuit zijn eigen rol een waardevolle bijdrage kan leveren aan actuele organisatievraagstukken. Zo zorgt dit veranderinstrument voor organisatie-engagement van alle kanten, waardoor het plezier en het succes van organisaties toeneemt. Om met ‘Loesje’ te spreken: Waarom moeilijk doen als het samen kan?

www.beelddialoog.nl

 

Zie ook het eerder verschenen drieluik ‘3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement’: Deel 1: De komst van netwerkgeneratie Z; Deel 2: purpose-denken en Deel 3: De roep om meer regelruimte

 

 

Delen is prettig:
FACEBOOK
FACEBOOK
LINKEDIN
GOOGLE
http://prettigommeetewerken.nl/2018/03/20/anders-veranderen-beelddialoog-als-modern-veranderinstrument/
TWITTER