Samen verbeelden en ontwikkelen

Waar woorden voor iedereen een specifieke lading hebben, bieden beelden veel meer ruimte voor reflectie en uitwisseling van ideeën. Daarom schetsen we samen de toekomst, zodat we letterlijk hetzelfde beeld voor ogen hebben als startpunt voor ontwikkeling. Dat kan een fraai ontworpen tekening zijn met een metafoor voor de toekomst, maar ook een canvas die deelnemers zelf tekenen of samenstellen. Resultaat is een ‘Big Picture’, dat de samenhang laat zien van alles wat er zich rond het onderwerp of de organisatie afspeelt. Een helder beeld van heden en toekomst, dat we maken met hulp van managers èn medewerkers. Samen, schouder-aan-schouder ontwikkelen vanaf de start dus.

 

praatplaat-avbv
Het beeld krijgt een verhaal

Uiteraard hoort bij de Big Picture ook het verhaal dat we bedoelen te vertellen met de tekening, zodat we ook anderen mee kunnen nemen.
De tekening en het verhaal erachter vormen de basis voor (team-)gesprekken in alle lagen van de organisatie. De gezamenlijke ‘beeldtaal’ verbindt en stimuleert creativiteit. Medewerkers vertellen hoe zij tegen heden en toekomst aankijken. Er is geen goed of fout, iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen perspectief.

 

Managers worden facilitators

Niet zenden, maar het gesprek stimuleren, dat is de rode draad. Met de ‘Big Picture’ als context worden grote organisatiethema’s aan de hand van gespreksvragen besproken, vertaald naar inzichten en acties voor de toekomst en ieders bijdrage daaraan. We helpen managers via training en praktische materialen om naast hun team te staan en samen naar ontwikkelpunten voor de toekomst te kijken. De Big Picture als gedeeld toekomstbeeld helpt het team steeds weer focus te houden op de afgesproken richting.

 

 

Resultaat: een gedeeld toekomstbeeld, energie en betrokkenheid!

Alle medewerkers in de organisatie doorlopen eenzelfde discussie over de organisatiethema’s, het bijbehorende verhaal en gespreksvragen. Medewerkers worden uitgenodigd zelf na te denken wat deze thema’s voor hen en het team betekenen. Elke inbreng is daarbij van waarde, er is geen goed of fout. Managers worden door onze methodiek ondersteund in hun rol als facilitator van een nieuwe vorm van betrokkenheid in hun team.

Het resultaat: iedereen heeft hetzelfde toekomstbeeld voor ogen, medewerkers die enthousiast meepraten, meedenken en meedoen. De energie tijdens de dialoogsessies is zichtbaar en voelbaar!

 

Meerjarige kapstok voor communicatie

Uiteraard stopt deze BeeldDialoog© niet bij één gesprek. De feedback na elke sessie geeft input voor interne communicatie en nieuwe gespreksrondes. De ‘big picture’ biedt zo voor de maanden en jaren erna een kapstok voor communicatie en samenwerking. Denk aan (online) communities rond thema’s als toekomststrategie, lean, 9+ klantervaring, innovatie, marketing of branding. We denken graag met je mee over programma’s om dat te realiseren. De big picture tekening kan desgewenst worden gedigitaliseerd of uitgebreid om deze onderwerpen verdere verdieping te geven.

 

 

Toekomstbeeld, storytelling, leiderschap en betrokkenheid

√   geschikt voor organisaties van 50 tot 5.000+ medewerkers
√   de tekening biedt een ‘common language’ als basis voor de discussie, dus ook
geschikt voor internationale organisaties

√   visie, storytelling, leiderschap en engagement in één aanpak

 

 

Wil je meer weten?

We komen graag bij je langs en laten je zien hoe het werkt.

#POMTW heeft overigens meer programma’s en trainingen die managers en medewerkers binnen organisatie helpen bij betere samenwerking, plezier en klantgerichtheid. We horen graag welke behoefte er binnen jouw organisatie is en hoe we daar eventueel bij kunnen ondersteunen.
Bel of mail ons voor een persoonlijke kennismaking, dat vinden we leuk!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren