Beelden: startpunt voor betrokkenheid

Visie, storytelling, leiderschap en engagement in één programma

 

Met de BeeldDialoog©:

  • wordt de toekomstvisie een toekomstbeeld, waarover de hele organisatie in gesprek gaat;
  • praten medewerkers actief mee over hun rol in het vormgeven van de toekomst, vanuit hun eigen perspectief;
  • … worden leidinggevenden ondersteund in hun faciliterende rol binnen het team en de organisatie;
  • … wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van communiceren, samenwerken en ontwikkelen.

 

 

 

In 3 stappen van visie naar verandering:

Stap 1: Toekomstvisie wordt toekomstbeeld
Waar woorden voor iedereen een specifieke lading hebben, bieden beelden veel meer ruimte voor reflectie en uitwisseling van ideeën. Daarom tekenen we de toekomst, samen met de designers van JAM Visual Thinking. Resultaat is een poster die de samenhang laat zien van alles wat er zich rond het onderwerp of de organisatie afspeelt. Een helder beeld van heden en toekomst, die we maken met hulp van directie èn medewerkers. Co-creatie vanaf de start dus.

 

praatplaat-avbvStap 2: Een beeld wordt een verhaal
Uiteraard hoort bij de poster ook het verhaal dat we oorspronkelijk bedoelden te vertellen met de tekening.
De tekening en het verhaal erachter vormen de basis voor teamgesprekken in alle lagen van de organisatie. De gezamenlijke ‘beeldtaal’ verbindt en stimuleert creativiteit. Medewerkers vertellen hoe zij tegen de tekening aankijken. Er is geen goed of fout, iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen perspectief.

 

Stap 3: Managers worden facilitators
De directieleden faciliteren een eerste dialoogsessie met hun direct reports. Niet zenden, maar het gesprek stimuleren, dat is daarbij de rode draad. Vervolgens worden deze lijnmanagers, ondersteund door een stap-voor-stap toolkit met materialen, geholpen het zelfde gesprek met hun eigen teamleiders of medewerkers te faciliteren. Aan de hand van dialoogvragen praat elk team zo over belangrijke organisatiethema’s invloeden van buiten, inzichten voor de toekomst en ieders rol daarbinnen. Elke manager leidt een sessie met zijn/haar eigen team, totdat de hele cascade is doorlopen.

 

Resultaat: een gedeeld toekomstbeeld, energie en betrokkenheid!

Op deze manier doorlopen alle medewerkers in de organisatie eenzelfde discussie over de organisatiethema’s, het bijbehorende verhaal en de discussievragen. Medewerkers worden uitgenodigd zelf na te denken wat deze thema’s voor hen betekenen. Elke inbreng is daarbij van waarde, er is geen goed of fout. Managers worden door onze methodiek ondersteund in hun rol als facilitator van een nieuwe vorm van betrokkenheid in hun team.

Het resultaat: iedereen heeft hetzelfde toekomstbeeld voor ogen, medewerkers die enthousiast meepraten, meedenken en meedoen. De energie tijdens de dialoogsessies is zichtbaar en voelbaar!

 

Meerjarige kapstok voor communicatie

Uiteraard stopt de BeeldDialoog© niet bij één gesprek. De feedback na elke sessie geeft input voor interne communicatie en nieuwe dialoogsessies. De visual biedt zo voor de maanden en jaren erna een kapstok voor communicatie en samenwerking. Denk aan (online) communities rond thema’s als toekomststrategie, lean, 9+ klantervaring, innovatie, marketing of branding. We denken graag met je mee over programma’s om dat te realiseren. De tekening kan desgewenst worden gedigitaliseerd of uitgebreid om deze onderwerpen verdere verdieping te geven.

 

√   geschikt voor organisaties van 50 tot 5.000+ medewerkers
√   de tekening biedt een ‘common language’ als basis voor de discussie, dus ook geschikt voor internationale organisaties
√   visie, storytelling, leiderschap en engagement in één programma

 

Wil je meer weten?

We komen graag bij je langs en laten je aan de hand van de materialen en een Europese case study  zien hoe het werkt.

#POMTW heeft overigens meer programma’s en trainingen die managers en medewerkers binnen organisatie helpen bij betere samenwerking, plezier en klantgerichtheid. We horen graag welke behoefte er binnen jouw organisatie is en hoe we daar eventueel bij kunnen ondersteunen.
Bel of mail ons voor een persoonlijke kennismaking, dat vinden we leuk!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren