5 tips om je visie om te zetten in beweging

Een visie hebben is één. Deze zó inzetten dat hij de organisatie in beweging brengt, is iets anders. Dat vraagt om een doordachte aanpak voor het meenemen van medewerkers in je verhaal. Werken met visualisaties helpt daarbij.

Van zenden naar luisteren en in gesprek gaan: 5 stappen die je helpen bij employee engagement en het creëren van beweging.

(meer…)

Employee engagement: liefde moet van twee kanten komen

Veel organisaties zijn sterk ingericht op planning, procedures en controle, terwijl (jonge) medewerkers steeds meer behoefte hebben aan eigen regelruimte. Samen leren, op basis van vertrouwen en de inzichten van het moment. Zie je daartussen als manager maar eens staande te houden. Met het creëren van ‘employee engagement’ alleen red je het niet. Managers worden facilitators van nieuwe manieren van samenwerken en communiceren.

 

 
Van hiërarchie naar co-creatie

Waar een aantal jaar geleden alles ‘SMART’ moest zijn (weet je het nog? Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden), leidt dat nu steeds vaker tot frustratie op de werkvloer. Jonge medewerkers willen snelheid en regelruimte, en niet wachten op goedkeuring van SMART geformuleerde plannen die tot drie cijfers achter de komma zijn uitgewerkt en geparafeerd.

(meer…)