Bedrijven, stichtingen en coöperaties werken aan betrokkenheid volgens de POMTW-methode

POMTW heeft de afgelopen maanden allesbehalve stil gezeten!
Onder andere T-Mobile, BAM, SBR Nexus en de coöperatieve vereniging van binnenvaartschippers maakten gebruik van onze aanpak voor meer betrokkenheid van hun medewerkers of leden.
In deze update praten we je graag bij over de organisaties die wij hielpen met vergroten van betrokkenheid.

 

 

Onboarding nieuwe stijl: Welkom in de wereld van T-Mobile

Drie merken (T-Mobile, BEN en Tele2), omnichannel verkoop, het snelste netwerk van Nederland en vijf beloftes aan de klant. Circa 400 nieuwe medewerkers stromen elk jaar de bijzondere wereld van T-Mobile binnen. Om hen snel wegwijs te maken in hun nieuwe werkomgeving ontwikkelde POMTW een nieuw programma voor de onboardingdag, waarin competitie, eigen initiatief, durf en samenwerking centraal staan.

Uiteraard maakt ook een ‘goed gesprek’ deel uit van het programma: aan de hand van de gevisualiseerde ‘Wereld van T-Mobile’ ontdekken zij de wereld achter hun nieuwe werkgever: de organisatie-onderdelen, de positionering van de merken, de invloeden van buiten en de corporate values.

De reacties na afloop van de eerste pilotbijeenkomsten zijn enthousiast: “Je verwacht een dag waarbij je vooral moet luisteren naar flitsende presentaties, waarvan je maar de helft onthoudt. In plaats daarvan kregen we een hele leuke, interactieve en informatieve dag.” “We kregen veel nuttige informatie waarover je echt in gesprek gaat met elkaar. We werden ook zelf aan het werk gezet door na te denken over onze rol en bijdrage aan de bedrijfswaarden. Dat helpt om te snappen in wat voor dynamische wereld je komt te werken”.

 


“Een jaar na de strategic dialogue in Europa kunnen onze medewerkers aan de hand van de visual nog steeds aan mensen buiten de organisatie uitleggen wat onze visie op de toekomst is. Dat bereik je niet met een presentatie alleen.”
Tanja Meyers, HR head Europe & Americas Apollo Vredestein
.

 

 

Coöperatie NPRC laat haar leden de agenda voor de toekomst bepalen

“Als directeur van onze coöperatie heb ik input nodig van mijn leden om een goede en gedragen strategie voor de komende jaren te maken. Dat lukt niet op de manier waarop we nu onze jaarlijkse ledenraad organiseren, waarbij ik een presentatie geef, er enkele vragen worden gesteld maar er nooit echt sprake is van een diepgaande discussie.” Stefan Meeusen, directeur bestuurder NPRC, de grootste binnenvaart coöperatie van Europa, vroeg POMTW om mee te denken.

Samen met de Leden Advies Raad ontwikkelden we een beelddialoog: zij bepaalden de te bespreken thema’s en wij trainden hen in het faciliteren van de dialoog tijdens de algemene ledenvergadering. De deelnemers, bevlogen binnenvaartschippers uit het hele land, toonden enorme betrokkenheid bij de onderwerpen die besproken werden en kwamen met waardevolle input voor de beleidsplannen voor de komende jaren.

 Stefan Meeusen: “POMTW staat voor mij voor het bouwen aan betrokkenheid in een uiterst positieve dynamiek. Dat was precies wat we nodig hadden in onze coöperatie. Fantastisch als twee mensen zo snel begrijpen wat een organisatie nodig heeft. Een fijne samenwerking met deze club.”

 

 

Ruim 100 vrijwilligers denken schouder aan schouder mee met stichting VNB

Stichting VNB organiseert sinds 1948 reizen waarbij ‘Betekenisvolle ontmoetingen’ tussen de veelal gelovige deelnemers centraal staan. Maar zowel het geloof als de reisbehoeften veranderen de laatste jaren razendsnel. Om haar rol ook in de toekomst te blijven vervullen vroeg de stichting aan POMTW om een dialoog te faciliteren met de achterban (vrijwilligers, projectleiders, reizigers, partners), met als doel de mogelijkheden voor de toekomst in beeld te brengen.

Onder leiding van POMTW maakte de Raad van Toezicht een eerste strategische verkenning van de mogelijke scenario’s. Dit resulteerde in een ‘praatplaat’, een visuele weergave van de huidige situatie en kansen voor de toekomst, die de basis vormde voor de dialoog met de achterban. In twee volgende rondes beelddialoog zijn drie scenario’s verder besproken en concreet gemaakt door ca. 100 vrijwilligers en projectleiders. Drie uitgewerkte toekomstbeelden maakten heel helder hoe de toekomst van VNB eruit zou kunnen zien en wat daarvoor nodig is. Deze output vormt de basis voor de beleidsplannen voor de komende jaren.

Ruud Fokker, bestuurder/directeur VNB: “Een mooi en intensief traject, waarin POMTW een initiërende maar bovenal ondersteunende rol had. Samen, schouder aan schouder aan de slag, vakbekwaam en verfrissend. De beelddialogen werken enorm versterkend en geven alle betrokkenen veel energie. POMTW is een prachtige club om samen de toekomst mee te verkennen en een heldere strategie mee te formuleren.”
Klik hier voor een impressie van de toekomstverkenning die wij begeleidden.

 

 

SBR Nexus verbreedt zijn horizon

SBR Nexus, een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank, bouwt aan een netwerk waar ondernemers hun (financiële) informatie met tal van organisaties digitaal, makkelijk en veilig kunnen uitwisselen. Met een simpele druk op de knop.

Dat lijkt nu misschien nog toekomstmuziek, maar is minder ver weg dan je denkt. De organisatie maakte het afgelopen jaar een professionaliseringsslag en richt zich nu op een veel bredere doelgroep dan voorheen alleen de bancaire sector.
In een aantal strategische sessies op bijzondere locaties, is door POMTW samen met het management de toekomst van SBR Nexus letterlijk uitgetekend. De visualisatie helpt SBR Nexus haar visie op de toekomst en de dienstverlening die zij biedt krachtig te communiceren naar nieuwe klanten.

 

“POMTW staat voor mij voor het bouwen aan betrokkenheid in een uiterst positieve dynamiek.
Dat was precies wat we nodig hadden in onze coöperatie.”
Stefan Meeusen, directeur bestuurder NPRC

 

 

Verder werkten wij de afgelopen maanden prettig samen met:

  • BAM – teamdag voor HR-professionals over ‘Wat is nu eigenlijk een goed gesprek?’ Energie, leerzaam en soms hilarisch. En helemaal passend bij de manier waarop BAM ‘het gesprek’ steeds meer centraal wil stellen in het bedrijf.
  • Peterson en Control Union – Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen naar ons jaarlijkse personeelsfeest krijgen? POMTW bedacht een talentenshow met eigen medewerkers en liet hen coachen door Angela Groothuizen. Tijdens het personeelsfeest traden zij op als hoofdact en namen vele collega’s als fans mee in hun kielzog.

 

 

 

Meer weten over onze aanpak?

Met een nieuwe generatie medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt vragen organisaties zich steeds vaker af hoe zij (verschillende generaties) medewerkers aan hun organisatie en elkaar kunnen binden. En welke rol managers moeten spelen als medewerkers steeds minder gericht zijn op hiërarchie en meer op eigenaarschap en zelfsturing. Onze ‘schouder-aan-schouder’-aanpak spreekt managers en medewerkers enorm aan: niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan en kijken naar wat nodig is voor het realiseren van een aantrekkelijk toekomstbeeld.

Management en leiderschap krijgen daardoor een heel andere invulling en worden meer faciliterend voor een nieuwe manier van werken en communiceren. Het wordt voor onze klanten ook duidelijk waar aansluiting te maken is bij bv Agile werken, Lean Management, vergroten van zelfsturing en ondernemerschap, etc.

Meer over onze visie en aanpak vind je hier. 
Of bekijk deze video voor een impressie.