Case: Strategiedialoog met 2.200 medewerkers in heel Europa

Om de Europese Strategie voor bandenfabrikant Apollo Vredestein bij alle 2.200 medewerkers in Europa onder de aandacht te brengen, ontwikkelden we voor deze klant een organisatiebrede Strategiedialoog.  Samen, schouder-aan-schouder ontwikkelen vanaf de start.

 

Start: the ‘Big Picture

Samen met directie, managers, OR en medewerkers schetsen we de toekomst, zodat we letterlijk hetzelfde beeld voor ogen hebben als startpunt voor ontwikkeling. Een fraai ontworpen tekening met een metafoor voor de toekomst, een ‘Big Picture’, die de samenhang laat zien van alles wat er zich rond de organisatie afspeelt.

praatplaat-avbv
 
Het beeld krijgt een verhaal

Uiteraard hoort bij de Big Picture ook een verhaal, zodat de strategie deelbaar wordt binnen de organisatie.
De tekening en het verhaal erachter vormden de basis voor (team-)gesprekken in alle lagen van de organisatie. De gezamenlijke ‘beeldtaal’ is internationaal bruikbaar, verbindt en stimuleert creativiteit. Medewerkers vertellen hoe zij tegen heden en toekomst aankijken. Er is geen goed of fout, iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen perspectief
.

 
Managers worden facilitators

Niet zenden, maar het gesprek stimuleren, dat is de rode draad. Met de ‘Big Picture’ als context werden belangrijke organisatiethema’s besproken aan de hand van een set gespreksvragen. Medewerkers werden zo actief uitgedaagd deze te vertalen naar inzichten en acties voor de toekomst en ieders bijdrage daaraan. We hielpen managers via training en praktische materialen om niet langer te zenden, maar naast hun team te staan en samen naar ontwikkelpunten voor de toekomst te kijken. De Big Picture als gedeeld toekomstbeeld helpt het team steeds weer focus te houden op de afgesproken richting.

 

 
Resultaat: een gedeeld toekomstbeeld, energie en betrokkenheid

Via een toolkit die in acht talen beschikbaar was, doorliepen alle medewerkers in de organisatie, in groepen van maximaal tien deelnemers, aan de hand van de gespreksvragen eenzelfde dialoog over de organisatiethema’s en de toekomst. Medewerkers werden uitgenodigd zelf na te denken wat deze thema’s voor hen en het team betekenen. Elke inbreng is daarbij van waarde, er is geen goed of fout. Managers werden door onze methodiek ondersteund in hun rol als facilitator van een nieuwe vorm van betrokkenheid in hun team.

Het resultaat: iedereen heeft hetzelfde toekomstbeeld voor ogen, medewerkers die enthousiast meepraten, meedenken en meedoen. De energie tijdens de dialoogsessies is zichtbaar en voelbaar!

   
Meerjarige kapstok voor communicatie

Uiteraard stopte deze Strategiedialoog niet bij één gesprek. De feedback na elke sessie geeft input voor interne communicatie en nieuwe gespreksrondes. De ‘big picture’ biedt zo voor de maanden en jaren erna een kapstok voor communicatie en samenwerking. Denk aan (online) communities rond thema’s als toekomststrategie, lean, 9+ klantervaring, innovatie, marketing of branding. Bij Apollo Vredestein konden medewerkers, aan de hand van de tekening, een jaar na de strategiedialoog uitleggen waar de organisatie naartoe gaat en welke paden daarvoor worden bewandeld. Een resultaat dat alleen kan worden bereikt door medewerkers actief te betrekken en aan het denken te zetten.

 
Toekomstbeeld, storytelling, leiderschap en betrokkenheid

√   geschikt voor organisaties van 50 tot 5.000+ medewerkers
√   de tekening biedt een ‘common language’ als basis voor de discussie, dus ook
geschikt voor internationale organisaties

√   visie, storytelling, leiderschap en engagement in één aanpak

  
Wil je meer weten?

We komen graag bij je langs en laten je zien hoe het werkt.

#POMTW heeft overigens meer programma’s en trainingen die managers en medewerkers binnen organisatie helpen bij betere samenwerking, plezier en klantgerichtheid. We horen graag welke behoefte er binnen jouw organisatie is en hoe we daar eventueel bij kunnen ondersteunen.
Bel of mail ons voor een persoonlijke kennismaking, dat vinden we leuk!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren