Employee engagement en Generatie Z: “Maak van je organisatie een project”

Generatie Z committeert zich niet aan organisaties, wel aan projecten. Een duidelijk, relevant doel om aan te werken, dat is waar deze jonge medewerkers warm voor lopen.

Bekijk deel 2 van ons interview met Jos Ahlers, mede-auteur van het boek ‘Generatie Z. En de Vierde Industriële Revolutie’. Zijn advies: ‘Bekijk je organisatie als een project, en ga in gesprek met deze medewerkers over concrete doelen voor de nabije toekomst.’

 
 

 

 

De impact van Generatie Z op organisaties

Carrière maken is uit, ‘waarde toevoegen’ is in. De aankomende generatie medewerkers, ook wel Generatie Z genoemd, vindt het belangrijk om ‘hun eigen ding’ te kunnen doen. Ook binnen organisaties. Deze digital natives, geboren tussen 1995 en 2012, zijn gamers die leren van trial and error en die niet schromen om de antwoorden op hun vragen direct bij de CEO te halen (#durftevragen).

POMTW sprak met Dr. Jos Ahlers, mede-auteur van het boek ‘Generatie Z. En de Vierde Industriële Revolutie’. Over wat organisaties moeten en kunnen verwachten van deze jonge medewerkers.

 

 

 

Anders veranderen: Beelddialoog als modern veranderinstrument

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun medewerkers – al dan niet op projectbasis – nauwer te betrekken bij het vinden van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. Om vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld, met elkaar na te denken over wat er nodig is om de toekomst te realiseren, waarbij iedereen een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid heeft. De Beelddialoog kan een waardevol instrument zijn om medewerkers binnen organisaties te verbinden met die toekomst en met elkaar. Van Employee Engagement naar Organisatie Engagement.

Op de toekomst gerichte organisaties werken aan een lerende netwerkomgeving, waarin medewerkers de ruimte krijgen en vanuit een duidelijk toekomstbeeld de ruimte pakken voor hun eigen acties en ideeën. Managers zijn niet langer doorgeefluik van informatie en instructies, maar facilitators van een nieuwe manier van samenwerken en communiceren. In een cultuur waar ruimte is voor verschillen en waar diverse generaties – van Babyboomers tot Generatie Z – elkaar vinden.

(meer…)

3 Redenen om nu werk te maken van Organisatie Engagement. Deel 3: De roep om meer regelruimte

Een steeds grotere weerstand tegen administratie en controle, de roep om een duidelijke ‘purpose’ en een nieuwe generatie medewerkers die niets heeft met hiërarchie en harkjes. Drie redenen voor organisaties om nu werk te maken van Organisatie Engagement. In deel 1 en 2 van dit drieluik bespraken we de komst van de netwerkgeneratie Z en ‘Purpose denken’. Vandaag: De roep om meer regelruimte.

Naast de behoefte aan andere vormen van samenwerken en een aansprekend doel, zien we een roep om minder regels, processen en protocollen. Die geven ons binnen de organisatie weliswaar houvast (en dat is soms heel noodzakelijk, denk aan een piloot of een chirurg) maar de werkelijkheid laat zich niet altijd vangen in Excelsheets, KPI’s, Balanced scorecards en dashboards.

(meer…)