Onze 5 principes voor het werken aan betrokkenheid

 

Maak van medewerker mede-denkers

Heden en de toekomst in beelden voor je zien. Managers en medewerkers die met hulp daarvan, schouder aan schouder in gesprek gaan over thema’s als veiligheid, innovatie, de klant of groei. Over wat er nodig is om doelen te realiseren en daar vervolgens concrete acties aan koppelen… Betrokkenheid in en bij organisaties gaat volgens ons over verbeelden, vertellen en verzilveren. Zo maak je van medewerkers ook mede-denkers. En werk je continu aan betrokkenheid binnen en bij je organisatie.

Met deze 5 principes kun je daar meteen zelf al aan de slag:
 
  1. Richt je op een duidelijk en aanlokkelijk doel. Ambitieus en uitdagend. Wat is de kern van wat je doet als organisatie. Bijvoorbeeld: Connecting everyone with the opportunities of now (T-Mobile). Dat is de toetssteen voor alles wat je doet en geeft medewerkers houvast bij het maken van keuzes.

  2. Visualiseer je toekomst of thema. Maak het concreet: wat doe je als je bij je doel bent? Wat lever je dan? Aan wie, met wie? Met welke hulpmiddelen/bronnen? etc. En: welk gevoel roep je op als je je doel-situatie hebt bereikt? Door letterlijk een beeld te geven aan je boodschap blijft deze beter ‘plakken’. Dat kan door een metaforisch beeld, een collage van beelden die samen het verhaal vertellen, of een getekende wereld zoals jullie die voor je zien. Een beeld vertelt vaak meer dan je in veertig powerpoint-dia’s kwijt kunt, is universeel (dus ook internationaal goed bruikbaar) en een krachtige magneet om iedereen letterlijk de toekomst in te trekken.

  3. Maak je verhaal deelbaar. Een visualisatie schetst ‘De Big Picture’, laat zaken in hun onderlinge verband zien en is een mooi instrument om het gesprek met elkaar aan te gaan. Maar zorg ook voor een eenduidig verhaal bij het beeld. De duiding en details geven houvast en kaders voor het gesprek: wat bedoelen we te zeggen met het beeld dat we presenteren? Zodat we het wel over hetzelfde hebben.

  4. Start een organisatiebreed gesprek. Elke medewerker of lid van je organisatie wil weten wat je doel of ambitie is, waar je met z’n allen naartoe werkt. En heeft ideeën over hoe je dat kunt realiseren. Wanneer je, kijkend naar het concrete toekomstbeeld, daar met elkaar over in gesprek gaat, dan levert dat een enorme energie en denkkracht op. Geef managers tools (bijvoorbeeld dialoogvragen) om dat gesprek met hun medewerkers te faciliteren. Door te luisteren in plaats van te zenden of instrueren zullen zij versteld staan van de goede ideeën binnen hun team!

  5. Bepaal samen welke wegen het meest kansrijk zijn. Inventariseer en onderzoek suggesties en manieren om bij de toekomst te komen. Leg de meest kansrijke ideeën vast in concrete actieplannen en een ontwikkel-agenda, passend bij ieders rol. Gebruik het toekomstbeeld om ze levend te houden en regelmatig te toetsen of je al in de buurt komt.
 

Meer weten over onze aanpak?

Klik op de afbeelding (werkt het beste op je laptop of PC)