24 november 2017: Werkatelier ‘Veranderen via dialoog’

‘Inspirerend’, ‘eye-opener’, ‘een totaal andere insteek voor organisatieverandering’. 

 

De reacties op de vorige editie van ons event ‘Betekenisvol veranderen via dialoog’ waren boven alle verwachting!

Ze hebben ons nog meer gesterkt in de overtuiging dat er binnen organisaties meer ruimte zou moeten zijn voor visualisatie en de dialoog. Van ‘push’ naar ‘pull’ in verandermanagement!

Klik hier voor meer informatie.

Komen directies van Venus en medewerkers van Mars?

De niet bestaande kloof tussen directie en werkvloer

Politici hebben steeds meer moeite om aansluiting te vinden met burgers in alle lagen van de maatschappij. Vooral de zogenoemde ‘onderlaag’ laat steeds duidelijker merken dat zij zich niet gehoord voelen en zich niet herkennen in de woorden van de politiek. Ook in het bedrijfsleven zien we dat directies van (productie-)bedrijven worstelen met de vraag hoe ze medewerkers op de werkvloer kunnen bereiken en betrekken bij hun toekomstvisie. Medewerkers die – soms ook letterlijk – een andere taal spreken dan de directie. De kloof lijkt onoverbrugbaar en ook hier neemt het gemor toe. Het bekende verhaal van Venus en Mars?

 

Wij geloven dat er tussen medewerkers en directie in werkelijkheid helemaal geen kloof is. Er is visie, denkkracht en betrokkenheid genoeg, in alle lagen van de organisatie! Het gaat alleen om het (willen) vinden van een gemeenschappelijke taal. Organisaties die daarmee verbindingen weten te leggen en de ideeën van medewerkers weten te vangen, creëren oneindige kansen voor groei.

 

(meer…)

5 tips om je visie om te zetten in beweging

Een visie hebben is één. Deze zó inzetten dat hij de organisatie in beweging brengt, is iets anders. Dat vraagt om een doordachte aanpak voor het meenemen van medewerkers in je verhaal. Werken met visualisaties helpt daarbij.

Van zenden naar luisteren en in gesprek gaan: 5 stappen die je helpen bij employee engagement en het creëren van beweging.

(meer…)

Employee engagement: liefde moet van twee kanten komen

Veel organisaties zijn sterk ingericht op planning, procedures en controle, terwijl (jonge) medewerkers steeds meer behoefte hebben aan eigen regelruimte. Samen leren, op basis van vertrouwen en de inzichten van het moment. Zie je daartussen als manager maar eens staande te houden. Met het creëren van ’employee engagement’ alleen red je het niet. Managers worden facilitators van nieuwe manieren van samenwerken en communiceren.

 

 
Van hiërarchie naar co-creatie

Waar een aantal jaar geleden alles ‘SMART’ moest zijn (weet je het nog? Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden), leidt dat nu steeds vaker tot frustratie op de werkvloer. Jonge medewerkers willen snelheid en regelruimte, en niet wachten op goedkeuring van SMART geformuleerde plannen die tot drie cijfers achter de komma zijn uitgewerkt en geparafeerd.

(meer…)